Program 18 - 24 mai

 

 

 

ora  15:00  ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora  13:00 | DUBLAT ora  15:00  ora 18:00 ora 20:00 ora 22:30
ora 13:00 | DUBLAT ora  15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
                     

ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
 
ora 13:00 ora 15:15   ora 20:00 ora 22:30
 

 
  ora 15:00

ora 17:30

ora  20:00