Program 17 - 23 noiembrie 2017

 

ora 13:00 | dub. ro 

ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

 ora 13:00 | dub. ro. ora 15:00 ora 17:00 ora 19:30 ora 22:30
 ora 13:00 | dub. ro. ora  15:00 

ora 17:30

ora 20:00 ora 22:30
                     
  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
  ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

ora 15:00 ora 15:15

ora 17:30

ora 18:30

ora 22:00