Program 15 - 21 septembrie

 

ora 13:00 | dub. ro 

ora 15:00 ora 17:30 20:00 ora 22:30

 

 ora 13:00 | dub. ro ora 15:00 ora 17:30 ora 19:30 ora 22:30
 ora 13:00 | dub. ro ora  15:00 

ora 17:30

ora 20:00 ora 22:30
                     

ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
 
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00  
ercuri
ora 13:00;:\19 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

ora 13:00 ora 15:15

ora 17:30

ora 20:00

ora 22:30