Proiecția documentarului "Ceramica: O Istorie Fragilă, partea a II -a (Arta Ceramistului)"

Eveniment,
Sâmbătă, 18 mai, ora 18:00
Proiecția documentarului

"Ceramica: O Istorie Fragilă, partea a II -a (Arta Ceramistului)"
 "Ceramics: A Fragile History – The Art of the Potter
 eveniment din cadrul festivalului CAOLIN.

Spre sfârșitul secolului XIX, un grup de artizani decid să rupă monopolul marilor fabrici de ceramică. Apare astfel atelierul de ceramică artistică sau de autor, o mișcare care celebrează măiestria tehnică și gustul decorativ personal în contrast cu producția industrială de masă. Prin intermediul unora ca William De Morgan, Bernard Leach și William Staite Murray, atelierele ceramice de autor au adus o contribuție semnificativă la evoluția artelor decorative și a artei moderne în general, nu doar în Marea Britanie, ci în toată Europa. 
Sunt prezentate câteva personaje care au relansat arta ceramicii în Marea Britanie după a doua jumătate a secolului XX: Lucie Rie, Alison Britton, Grayson Perry sau Edmund de Waal, ultimii doi fiind considerați la ora actuală între cei mai importanți ceramiști în viață.
 
Preț unic 15 lei